Menu

Thực tập sinh

TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 2 NAM
Lương: 152,295 Yên/ tháng
Địa chỉ: MIYAGI - NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 09/03/2024
TUYỂN 4 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TUYỂN 4 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Số lượng: 4
Lương: 152,394 Yên/tháng
Địa chỉ: HIROSHIMA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 25/12/2023
TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 6
Lương: 142,394 Yên.
Địa chỉ: Tỉnh MIYAGI _NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 10/12/2023
TUYỂN 30  NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CHO TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT (tập đoàn có 1.500 cơ sở với hơn 16.000 nhân viên trên toàn quốc) TUYỂN 30 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CHO TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT (tập đoàn có 1.500 cơ sở với hơn 16.000 nhân viên trên toàn quốc)
Số lượng: 30 NAM,NỮ
Lương: 154.112 YÊN/THÁNG
Địa chỉ: YAMAGUCHI, HIROSHIMA....
Ngày phỏng vấn: 25/11/2023
TUYỂN 2 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH IBARAKI_NHẬT BẢN TUYỂN 2 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TỈNH IBARAKI_NHẬT BẢN
Số lượng: 2
Lương: 158.400 Yên/tháng
Địa chỉ: IBARAKI_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 10/11/2023
TUYỂN 5 NAM GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU GỖ TUYỂN 5 NAM GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU GỖ
Số lượng: 3
Lương: 165.360 Yên.
Địa chỉ: TOCHIGI_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 05/11/2023
TUYỂN 3 NAM MẠ ĐIỆN TUYỂN 3 NAM MẠ ĐIỆN
Số lượng: 3
Lương: 168.500 Yên/tháng
Địa chỉ: OSAKA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 05/07/2023
TUYỂN 4 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG TUYỂN 4 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Số lượng: 4
Lương: 159.290 Yên.
Địa chỉ: YAMAGUCHI_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 25/10/2023
TUYỂN 4 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG TUYỂN 4 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Số lượng: 4
Lương: 164.290 Yên
Địa chỉ: YAMAGUCHI_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 15/10/2023
TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 6
Lương: 148.723 YÊN/THÁNG
Địa chỉ: MIYAGI_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: CUỐI THÁNG 10/2023
TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, HÀN TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ, HÀN
Số lượng: 3
Lương: 180.000 Yên/tháng
Địa chỉ: HYOGO_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 27/09/2023
TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 2
Lương: 180.000 Yên/tháng
Địa chỉ: HIROSHIMA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 17/10/2023
1 2 3 4 5