Menu

Tầm nhìn sứ mệnh

HR VINA.,JSC đặt tầm nhìn của mình vào việc trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề và tạo ra sự phát triển bền vững. Công ty chủ đạo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
 
Sứ mệnh của HR VINA.,JSC là luôn đặt uy tín, chuyên nghiệp và sáng tạo lên hàng đầu. Công ty không ngừng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất để phục vụ xã hội và cộng đồng.
 
Công ty hoạt động trên nền tảng của triết lý kinh doanh bao gồm uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, khách hàng, táo bạo và đột phá, đoàn kết và phương châm hành động. HR VINA.,JSC cam kết đặt uy tín lên hàng đầu, coi chất lượng sản phẩm và dịch vụ là yếu tố sống còn của công ty, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với khách hàng, tạo thế cạnh tranh lành mạnh bằng cách táo bạo và đột phá, đoàn kết là nền tảng để tạo ra sức mạnh phát triển bền vững và thực hiện phương châm hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời và triển khai quyết liệt.