Menu

ĐƠN HÀNG

TUYỂN 2 NAM GIÀN GIÁO TUYỂN 2 NAM GIÀN GIÁO
Số lượng: 2 Nam
Lương: 208,000 Yên/ tháng
Địa chỉ: Tỉnh Tochigi
Ngày phỏng vấn: 29/05/2024
TUYỂN 5 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUYỂN 5 NỮ NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Số lượng: 5 Nữ
Lương: 160.295 Yên
Địa chỉ: Tỉnh Miyagi
Ngày phỏng vấn: 20/05/2024
TUYỂN 3 NAM NGÀNH MỘC TUYỂN 3 NAM NGÀNH MỘC
Số lượng: 3 Nam
Lương: 165.360 Yên.
Địa chỉ: Tỉnh Tochigi
Ngày phỏng vấn: 06/05/2024
TUYỂN 2 NAM NGÀNH HÀN TUYỂN 2 NAM NGÀNH HÀN
Số lượng: 2 Nam
Lương: 161,600 Yên.
Địa chỉ: Tỉnh Hiroshima
Ngày phỏng vấn: 25/04/2024
TUYỂN 2 NAM NGÀNH ĐÚC TUYỂN 2 NAM NGÀNH ĐÚC
Số lượng: 2 Nam
Lương: 178.186 Yên
Địa chỉ: Tỉnh Saitama
Ngày phỏng vấn: 15/04/2024
TUYỂN 8 NỮ MAY TUYỂN 8 NỮ MAY
Số lượng: 8 NỮ
Lương: 150.690 Yên/ Tháng
Địa chỉ: YAMAGUCHI - NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 03/2024
TUYỂN 21 NỮ THỰC PHẨM TUYỂN 21 NỮ THỰC PHẨM
Số lượng: 21 Nữ
Lương: 159.400 Yên / Tháng
Địa chỉ: YAMAGUCHI - NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 03/2024
TUYỂN 4 NỮ THỰC PHẨM TUYỂN 4 NỮ THỰC PHẨM
Số lượng: 04
Lương: 160.854 Yên / Tháng
Địa chỉ: YAMAGUCHI - NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 03/2024
TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 2 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 2 NAM
Lương: 152,295 Yên/ tháng
Địa chỉ: MIYAGI - NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 09/03/2024
TUYỂN 4 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TUYỂN 4 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT
Số lượng: 4
Lương: 152,394 Yên/tháng
Địa chỉ: HIROSHIMA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 25/12/2023
TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
Số lượng: 6
Lương: 142,394 Yên.
Địa chỉ: Tỉnh MIYAGI _NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 10/12/2023
TUYỂN 30  NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CHO TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT (tập đoàn có 1.500 cơ sở với hơn 16.000 nhân viên trên toàn quốc) TUYỂN 30 NAM NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CHO TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU CỦA NHẬT (tập đoàn có 1.500 cơ sở với hơn 16.000 nhân viên trên toàn quốc)
Số lượng: 30 NAM,NỮ
Lương: 154.112 YÊN/THÁNG
Địa chỉ: YAMAGUCHI, HIROSHIMA....
Ngày phỏng vấn: 25/11/2023
1 2 3 4 5 6