Menu

Tokutei

TUYỂN 03 NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU NHẬT (TOKUTEI) TUYỂN 03 NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU NHẬT (TOKUTEI)
Số lượng: 3
Lương: 950 Yên/h
Địa chỉ: OKAYAMA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: Ngay sau khi đủ CV
Tuyển 25 Nam, Nữ Tokutei Chế biến thực phẩm Tuyển 25 Nam, Nữ Tokutei Chế biến thực phẩm
Số lượng: 20 Nữ - 5 Nam
Lương: 980 Yên/Giờ
Địa chỉ: Isesaki - Gunma
Ngày phỏng vấn: 16/06/2023
Tuyển 100 Nam, Nữ Tokutei Tuyển 100 Nam, Nữ Tokutei
Số lượng: 100 Nam Nữ
Lương: 180.000Yen
Địa chỉ: Gunma
Ngày phỏng vấn: 10/03/2023
Tuyển 140 Nam, Nữ Tokutei Tuyển 140 Nam, Nữ Tokutei
Số lượng: 140 Nam Nữ
Lương: 190.000Yen
Địa chỉ: Osaka, Mie, Tochigi, Miyagi
Ngày phỏng vấn: Ngày 25/04/2023