Menu

Kỹ sư

TUYỂN 1 KỸ SƯ NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ TUYỂN 1 KỸ SƯ NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ
Số lượng: 1
Lương: 200.000 YÊN/THÁNG
Địa chỉ: OKAYAMA_NHẬT BẢN
Ngày phỏng vấn: 15/11/2023